Bedrijfskunde (flexibel)

Beste student,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Bedrijfskunde. Bij deze willen we je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 3 februari 2020.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 uur            Inloop en ontvangst in de centrale hal van het NHL Stenden gebouw, nabij de receptie (Rengerslaan 10, Leeuwarden)

16.45 uur            Welkom door André Johan Visscher coördinator in B1029

17.00 uur            Indeling en kennismaken met studiecoaches

17.30 uur            Gastspreker

18.15 uur            Soep en broodjes

19.00 uur            Doornemen praktische zaken: opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, etc.             

19.30 uur            Vervolg kennismaken studiecoaches

20.30 uur            Afronding

Boekenlijst

Hieronder vind je de boekenlijst. Dit is GEEN verplichte boekenlijst maar worden door de docenten aanbevolen.

Studie start

Het rooster volgt tijdens de bijeenkomst. Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, geef dit dan uiterlijk maandag 21 januari 2018 door aan Corienne Smit (corienne.smit@nhlstenden.com). We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Namens het Flex-team Bedrijfskunde, HRM en Ad HRM,

André Johan Visscher

Teamleider

Aanbevolen boekenlijst deeltijd HRM (Ad en Bachelor) en Bedrijfskunde

   

Kernvakgebied

Literatuur:

HRM (alleen voor HRM)

Leerboek HRM Kluijtmans, Frits/ Kampermann, A, 3e druk, ISBN 9789001878269

Economie

De Jong, D.J. en De Lange, C.J. (2015), Algemene economische basisprincipes (4 de dr.). Groningen: Noordhoff uitgevers. ISBN: 9789001889593

Strategisch Management (alleen voor Bedrijfskunde)

Alsem, K.J. (2017). Strategische marketing planning (7e druk). Groningen: Noordhoff 

Marketing (alleen voor Bedrijfskunde)

Verhage, Bronis (2015). Inleiding tot de marketing (4e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers

Psychologie en Sociologie

Wildschut,M, Psychologie van gedrag in organisaties. Boom Hoger Onderwijs ISBN 9789089538406

Management en Organisatie

Inleiding Organisatiekunde, Ten Berge, 6e druk, ISBN 9789046905234