Bedrijfskunde (deeltijd)

Welkom bij Bedrijfskunde (deeltijd)

Introductiebijeenkomst

Beste student,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Bedrijfskunde, HRM of Ad HRM. Met deze brief willen we je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 28 januari 2018.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Activiteit
16.30 uur Inloop en ontvangst naast de receptie in de hal van het voormalig NHL-gebouw (Rengerslaan 10)
16.45 uur Welkom door coördinatoren André Johan Visscher en Marleen Griep in B1.029
17.00 uur Indeling en kennismaken met studiecoaches
17.30 uur Gastspreker
18.00 uur Soep en broodjes
18.45 uur Doornemen praktische zaken: opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, etc.
19.30 uur Vervolg kennismaken studiecoaches
20.30 uur Afronding en napraten

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, geef dit dan uiterlijk maandag 21 januari 2018 door aan Bianca van Brummelen bianca.van.brummelen@nhl.nl.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden, in het voormalig NHL-gebouw.

Met vriendelijke groet,

Namens het Flex-team Bedrijfskunde, HRM en Ad-HRM,
André Johan Visscher en Marleen Griep