Human Resource Management (AD, deeltijd, flexibel)

Hoi!

Heb jij de StudyStartWeek app al?

Jouw programma altijd bij de hand en alvast kennis maken met je medestudenten via Explore. En nog veel meer!

Download ‘m hier:

Welkom

Beste student,

Langs deze weg heten we je van harte welkom bij NHL Stenden Hogeschool.*)
Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Human Resource Management. Met dit bericht nodigen we je graag uit voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 2 september 2019. Je hoeft je voor de start van de opleiding niet voor te bereiden en nog geen literatuur aan te schaffen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Maandag 2 september 2019
15.45 uur Inloop en ontvangst in de centrale hal (locatie Rengerslaan 10).
16.00 uur Welkom door André Johan Visscher, teamleider (in B1.029).
16.20 uur Indeling en kennismaken met studiecoaches.
17.15 uur Gastspreker: Aleid Brouwer, Lector ‘Betekenisvol Ondernemen’ over ‘nieuwe economie’ en ‘sharing and caring’.
18.00 uur Pauze met soep en broodjes.
18.45 uur Doornemen praktische zaken: opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, etc.
19.30 uur Vervolg kennismaken studiecoaches.
20.30 uur Afronding.

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, geef dit dan uiterlijk maandag 26 augustus 2019 door aan Bianca van Brummelen (b.e.v.brummelen@nhl.nl). We kijken ernaar uit je te ontmoeten aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden.

*) We gaan ervan uit dat je inschrijving en toelating inmiddels zijn geregeld. Weet dat je pas met de opleiding kunt beginnen als je inschrijving helemaal rond is. Mocht je nog vragen hebben over je inschrijving dan kan je terecht bij studentinfo@nhlstenden.com, telefoon 088 991 7000.

Met vriendelijke groet,
Namens het Flex-team Bedrijfskunde, HRM en Ad HRM,

André Johan Visscher

Teamleider International Business Administration
NHL Stenden Hogeschool
a.j.visscher@nhl.nl
Bezoekadres: Rengerslaan 8, kamer Z.0.05
Postbus 1080, 8900 CB Leeuwarden