Human Resource Management

Welkom

Beste student,

Namens het opleidingsteam HRM wil ik je van harte welkom heten bij onze opleidingen HRM en HRM AD.
Ik hoop dat je een leuke en leerzame tijd bij ons zult hebben en dat je de studie met succes zult volbrengen.

Introductiedag

In de week voorafgaand aan de colleges (studystartweek) hebben we voor de opleidingen HRM en AD op 29 augustus een leuke introductiedag georganiseerd. De introductie is een belangrijke kennismaking met NHL Stenden Hogeschool, de docenten en je medestudenten. Je kunt je hiervoor opgeven via studiestarthrmbedrijfskunde@nhlstenden.com (kosten €37,50 incl. lunch, leuke excursies/activiteiten en diner onder leiding van enthousiaste hogere jaarsstudenten).

Rooster

Op maandag 3 september beginnen de colleges en verwachten we je tussen 9.30 en 10.00 uur in de Centrale Hal van het NHL Stenden gebouw Zuid (Rengerslaan 8, Leeuwarden). De roosters en klassenlijsten zijn eind augustus bekend en worden via http://start.nhlstenden.com/ gepubliceerd.

Actuele boekenlijsten vind je op www.studystore.nl. Kies NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden en je opleiding.
Vergeet niet op tijd je boeken te bestellen.

Vragen

Voor vragen kun je je vanaf woensdag 22 augustus richten tot:
-Ria van Zadelhoff, email ria.van.zadelhoff@stenden.com, telnr. 06-19279909
-Linda Peeters, email peeters@nhl.nl, telnr. 058-251 2167

Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen, kun je contact opnemen met NHL Stenden IStudy-Studentloket:

tel. +31 58 244 1155 / studentinfo@nhlstenden.com.

De openingstijden van het Istudy-Studentloket zijn:
Maandag t/m donderdag van 8.00 – 19.00 uur en vrijdag van 8.00 -17.00 uur en tijdens de zomervakantie maandag t/m vrijdag van 9.00 -13.00 uur.

Namens het gehele team wens ik je een fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Renate Coumou
Academiedirecteur
Opleidingen HRM en Bedrijfskunde

Bijlage

PDF ICON Studiebegeleiding binnen NHL Stenden.