Ad Bedrijfskunde Deeltijd

Beste student,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de Associate degree Bedrijfskunde in deeltijd. We willen je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 24 januari 2022.  De introductie zal fysiek op school plaatsvinden. Je kunt je melden bij de receptie van NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden. Het betreft het rechtergebouw vanaf de weg gezien.

Indien de maatregelen omtrent corona veranderen, dan zal op deze site (studystarkweek.com) een link komen te staan zodat je online kunt meedoen.

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, laat dit dan uiterlijk maandag 17 januari weten aan Iris Rijkens (iris.rijkens@nhlstenden.com) Zij is de coördinator van deze deeltijdopleiding. Ook kun je haar mailen voor overige vragen. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Programma

Het programma start op maandag 24 januari 2022

 

Maandag 

Begin en eindtijd Activiteit Beschrijving
16.15 – 16.30 uur Inloop met koffie/thee
16.30 – 16.45 uur Welkom
16.45 – 17.30 uur Kennismaken en uitleg Werkwijze opleiding en uitleg faciliteiten, uitleg Teams/kanalen, opzet opleiding, jaarplanning, digitale leeromgeving, roosters (programma vanaf 1e lesweek maandag 31 januari) etc.
17.30 – 18.15 uur Gezamenlijk eten
18.15 – 19.30 uur Verder kennismaken met elkaar samen met je studiecoach
19.30 uur – 20 uur Rondleiding en afsluiting
Einde programma

Goed om mee te nemen     

N.v.t.

Prijs en betaling
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Boekenlijst

Deze volgt. (NIET de boekenlijst op Studystore gebruiken, die is van de Bachelor voltijdopleiding)

Contact

Iris Rijkens-de Wolf, deeltijdcoördinator
Iris.rijkens@nhlstenden.com
06-28317492

Studiestart

Maandag 31 januari vanaf 15 uur.