AD Service, Welzijn & Zorg deeltijd

Welkom

Hierbij heten we je van harte welkom bij de Ad Service, Welzijn & Zorg. We hopen dat je een leuke en leerzame tijd bij ons zult hebben en dat je de studie met succes zult volbrengen. De introductiebijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 6 september, reserveer deze dag alvast in je agenda!

Nadere informatie m.b.t. de introductie en het programma volgt eind augustus.

Voor eventuele vragen m.b.t. de opleiding of het afronden van je inschrijving via Studielink.nl kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding via ad-swz@nhlstenden.com

We wensen je een fijne zomervakantie toe!

Team Ad Service, Welzijn & Zorg