AD Service, Welzijn & Zorg deeltijd

Welkom

Beste student,

In februari begin jij aan je nieuwe studie Ad Service, Welzijn & Zorg deeltijd aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. We zijn druk aan het verkennen hoe we jou een optimale kennismaking met de opleiding en je medestudenten kunnen bieden. Het introductieprogramma voor de februari instroom Ad Service, Welzijn & Zorg deeltijd zal plaatsvinden op maandag 1 en 8 februari 2021. Reserveer deze dagen alvast in je agenda!

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen het toelaten zal de introductie (deels) fysiek plaatsvinden. Nadere informatie met betrekking tot het introductieprogramma volgt medio januari per mail. Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding met Trienke Wolters via trienke.wolters@nhlstenden.com of 06-53710217.

Namens het team Ad Service, Welzijn & Zorg