AD Service, Welzijn & Zorg deeltijd

Welkom

Beste student,

Je hebt besloten om je verder te willen ontwikkelen en hebt je ingeschreven voor de deeltijd Associate degree opleiding Service, Welzijn & Zorg. Wij zijn druk aan het verkennen hoe we jou – ondanks de Corona maatregelen – kunnen laten kennismaken met de opleiding en je medestudenten, want we vinden het erg belangrijk dat je een goede introductie krijgt. Alhoewel we hierover al de nodige ideeën hebben blijft het, ook voor ons, een onzekere tijd. Daarom kunnen we dan ook pas eind augustus de meest actuele informatie over de start van de opleiding geven.

Wat weten we voor nu dan wel?

Het introductieprogramma zal plaatsvinden op maandag 7 en 14 september a.s. van 17:00-21:00 uur, reserveer dit alvast in je agenda. Tijdens de introductie ontvang je informatie over de systemen en visie/uitgangspunten van de opleiding en het flexibele onderwijs. Daarnaast wordt ingegaan op de aspecten service, welzijn en zorg.

Zoals al eerder genoemd hadden we je nu al graag alle informatie inclusief rooster willen geven voor in september. Helaas kunnen we hier medio augustus pas concrete knopen over doorhakken, je ontvangt dan een update met informatie (inclusief tijdstippen en locaties).

Ter voorbereiding op het introductieprogramma vragen we je om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, het intakeformulier in te vullen. Het ingevulde intakeformulier graag voorafgaand aan het introductieprogramma mailen naar trienke.wolters@nhlstenden.com.

Voor eventuele vragen m.b.t. de opleiding of het afronden van je inschrijving via Studielink kun je contact opnemen met de secretaresse van de opleiding: mw. Trienke Wolters via trienke.wolters@nhstenden.com / 06-53710217.

Tot ziens op maandag 7 september a.s. We wensen je een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Namens het team Ad Service, Welzijn & Zorg

Marjolanda Hendriksen, Judith Veldman, Anneke Kramer-Oostra, Mirjam Boeve, Douwe Jan Kersbergen, Janien Leeuwerke en Trienke Wolters