AD Service, Welzijn & Zorg

Welkom

Beste student,

In september begin jij aan je nieuwe studie Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Wij zijn druk aan het verkennen hoe we jou – ondanks de Corona maatregelen – kunnen laten kennismaken met de opleiding en je medestudenten, want we vinden het erg belangrijk dat je een goede introductie krijgt. Alhoewel we hierover al de nodige ideeën hebben blijft het, ook voor ons, een onzekere tijd. Daarom kunnen we dan ook pas eind augustus de meest actuele informatie over de start van de opleiding geven.

Wat weten we voor nu dan wel?

Om goed voorbereid met je studie te kunnen starten organiseren we op dinsdag 1 en woensdag 2 september a.s. vanaf 10:00 uur een studiestartbijeenkomst. We willen je vragen om beide dagen te reserveren in je agenda. De dag waarop je wordt verwacht is afhankelijk van de groep waarin je wordt geplaatst.

Tijdens de studiestart maak je kennis met de studiecoaches en je medestudenten en ontvang je alle benodigde informatie om goed met de studie te kunnen starten.

Als vervolg op de studiestartbijeenkomst zal op dinsdag 8 september a.s. een interessante kennismakingsdag plaatsvinden. Houd hier ook alvast rekening mee in je agenda!

Zoals al eerder genoemd hadden we je nu al graag alle informatie inclusief rooster willen geven voor in september. Helaas kunnen we hier medio augustus pas concrete knopen over doorhakken, je ontvangt dan een update met informatie (inclusief tijdstippen en locaties).

Bij deze brief tref je een aantal bijlagen, lees deze rustig door en als deze vragen oproepen, kun je die stellen op 1 of 2 september.

Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding via trienke.wolters@nhlstenden.com / 06-53710217. Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met Anneke Kramer (anneke.kramer@nhlstenden.com) of Douwe Jan Kersbergen (douwe.jan.kersbergen@nhlstenden.com).  

Tot ziens op dinsdag 1 of woensdag 2 september a.s. We wensen je een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Namens het team Ad Service, Welzijn & Zorg (voltijd)

Marjolanda Hendriksen, Judith Veldman, Anneke Kramer-Oostra, Douwe Jan Kersbergen, Janien Leeuwerke en Trienke Wolters