AD Service, Welzijn & Zorg

Welkom

Beste student,

In februari begin jij aan je nieuwe studie Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. We zijn druk aan het verkennen hoe we jou een optimale kennismaking met de opleiding en je medestudenten kunnen bieden. Medio januari zul je de meest actuele informatie over de start van je opleiding van ons krijgen.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen het toelaten zal de introductie (deels) fysiek plaatsvinden. Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding met Trienke Wolters via trienke.wolters@nhlstenden.com of 06-53710217.

Namens het team Ad Service, Welzijn & Zorg