Bedrijfskunde (flexibel, deeltijd)

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Bedrijfskunde, HRM of Ad HRM. Middels deze brief willen we je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 23 augustus 2021.  De introductie zal fysiek op school plaatsvinden. Je kunt je melden bij de receptie van NHL Stenden Hogeschool, Rengerlaan 8 in Leeuwarden. Het betreft het rechtergebouw vanaf de weg gezien.

Indien de maatregelen omtrent corona veranderen, dan zal op deze site (Studystarkweek.com) een link komen te staan zodat je online kunt meedoen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 16.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 16.30 uur: Welkom
  • 16.45 uur: Kennismaken en uitleg
  • 17.30 uur: Gezamenlijk eten
  • 18.15 uur: Verder kennismaken met elkaar samen met je studiecoach
  • 19.30 uur: Rondleiding en afsluiting

Tijdens het kennismaken en de uitleg zal er in worden gegaan op de werkwijze van de opleiding en uitleg faciliteiten, uitleg Teams/kanalen, opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, roosters (programma vanaf 1e lesweek maandag 30 augustus) etc.

Boekenlijst

Hieronder vind je onze boekenlijst. Dit betreft een aanbevolen boekenlijst en niet verplicht!

(NIET de boekenlijst op Studystore gebruiken, die is van de voltijdopleiding)

Aanbevolen boekenlijst deeltijd HRM (Ad en Bachelor) en Bedrijfskunde: Startmodule:

Beroepsoriëntatie en persoonlijk leiderschap

Kernvakgebied Literatuur:
HRM (alleen voor Ad  en Bachelor HRM) Leerboek HRM Kluijtmans, Frits/ Kampermann, A, 3e druk, ISBN 9789001878269
Economie De Jong, D.J. en De Lange, C.J. (2015), Algemene economische basisprincipes (4 de dr.). Groningen: Noordhoff uitgevers. ISBN: 9789001889593
Strategisch Management/ Marketing (alleen voor Bedrijfskunde)

Alsem, K.J. (2017). Strategische marketing planning (7e druk). Groningen: Noordhoff

 

Verhage, Bronis (2015). Inleiding tot de marketing (4e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers

Management en Organisatie Inleiding Organisatiekunde, Ten Berge, 6e druk, ISBN 9789046905234
Psychologie en Sociologie Wildschut, M, Psychologie van gedrag in organisaties. Boom Hoger Onderwijs ISBN 9789089538406

Contact

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, laat dit dan uiterlijk maandag 17 augustus weten aan Corienne Smit (Corienne.smit@nhlstenden.com). Zij is de coördinator van de Startmodule. Ook kan je haar mailen voor overige vragen. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Flex-deeltijddocenten Bedrijfskunde, HRM en Ad-HRM