Bedrijfskunde (flexibel, deeltijd)

Welkom

Beste student

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Bedrijfskunde. Middels deze brief willen we je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 31 augustus 2020.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze eerste bijeenkomst online plaatsvinden via MS TEAMS. Hiervoor heb je een computer nodig met camera. Je kunt de introductie deelnemen door op onderstaande link te klikken van je opleiding:

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 16.30 uur
  • Inloggen
 • 16.45 uur
  • Welkom Werkwijze opleiding en uitleg faciliteiten, uitleg Teams/kanalen, kennismaken studiecoach, opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, etc.
 • 18.00 uur
  • Pauze
 • 19.00 uur
  • Ad HRM en HRM start eerste bijeenkomst kennisonderdeel HRM
  • Bedrijfskunde start eerste bijeenkomst kennisonderdeel Strategisch management/marketing
 • 21.30 uur
  • Einde

In de bijlage vind je onze boekenlijst. Dit is een aanbevolen boekenlijst en is niet verplicht.

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, laat dit dan uiterlijk maandag 24 augustus weten dan Corienne Smit. Ook kan je haar mailen voor overige vragen.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het Flex-team Bedrijfskunde, HRM en Ad-HRM,

André Johan Visscher
Teamleider