Bouwkunde

Welkom

Hartelijk welkom bij de afdeling Built Environment (opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling) van NHL Stenden Hogeschool. Wij vinden het fijn dat je voor ons hebt gekozen en hopen dat je een mooie studieperiode bij ons zult hebben. In deze brief vind je praktische informatie met betrekking tot de start van jouw studie.