Service, Welzijn en Zorg

In september begin jij aan je nieuwe studie Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd aan NHL Stenden
Hogeschool in Emmen. Hieronder vind je de uitnodiging.

Uitnodiging SSW SWZ VT Emmen