Master Pedagogiek

Welkom

Van harte welkom bij de opleiding Master Pedagogiek. In deze brief vind je informatie over de eerste lesdag.
Op de eerste onderwijsdag staat kennismaken centraal, met elkaar en met de opleiding. Tegelijkertijd gaan we met elkaar in gesprek over pedagogische gedachten en vraagstukken.
Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten op dinsdag 30 augustus (groep lesplaats Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Eemsgolaan 17) of op woensdag 31 augustus (groep lesplaats Meppel, NHL Stenden Hogeschool, Van Der Duijn van Maasdamstraat 1, 7942 AT Meppel)
Team master Pedagogiek.

Programma

Groep lesplaats Groningen: eerste onderwijsdag op dinsdag 30 augustus 2022
9.15 uur Inloop met koffie/thee in lokaal 3.03, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen
9.30 uur Welkom & kennismaken met team Pedagogiek
9.45 uur Impulssessie
10.45 uur Community of Learners (CoL), kennismaken met de groep
12:15 uur Lunchpauze
12.45 uur Simulatie Game: Kennismaken met semester 1 van de opleiding
16.00 uur Afronding