Verpleegkunde

Welkom

Beste eerstejaars student HBO-Verpleegkunde

Wat leuk dat je Verpleegkunde gaat studeren bij NHL Stenden hogeschool! Je gaat een mooie tijd tegemoet! Een nieuwe opleiding, nieuwe studiegenoten, docenten; we kijken er in ieder geval naar uit je te ontmoeten!

Dit studiejaar ziet er anders uit dan we gewend zijn i.v.m. alle maatregelen die gelden rondom Covid-19; een grootschalige introductie kunnen we niet organiseren, maar we bieden zeker leuke alternatieven online en ‘live’ activiteiten. We maken ons hard voor een zo goed mogelijke start met elkaar!

De afgelopen tijd hebben we veel ervaring opgedaan met alle online mogelijkheden. Lessen en toetsen gingen online en vanaf half juni hebben we gelukkig weer op locatie praktijklessen kunnen verzorgen. Voor jullie geldt dat we vanaf september beperkt onderwijs op locatie kunnen aanbieden en we nog diverse onderwijsactiviteiten online blijven doen. Het praktijkonderwijs vindt plaats in de specifieke praktijklokalen van de hogeschool.

Programma

Het introductieprogramma start op maandag 31 augustus 2020 en het programma van deze week vind je in een bijlage bij deze brief. Deze eerste week (kalenderweek 36) staat in het teken van kennismaking en verbinding met medestudenten, docenten en de opleiding.

Alle opleidingsinformatie, dus ook het onderwijsprogramma, informatie over de toetsen en de roosters wordt digitaal aangeboden. Wanneer je bent ingeschreven voor de opleiding ontvang je een NHL Stenden-account waarmee je kunt inloggen op het intranet van de NHL Stenden hogeschool en de Blackboard omgeving van de HBO-Verpleegkunde. In week 36 maken wij je wegwijs binnen deze digitale omgeving.

Onderaan deze pagina vind je ook een aantal bijlagen met onder andere de boekenlijst. Je kunt de boeken bestellen via de Studystore van de NHL Stenden hogeschool. Het is belangrijk dat je bij de start van de opleiding in ieder geval de boeken die verplicht op de boekenlijst staan en de verplegers-hes in je bezit hebt die op de literatuurlijst staan.

Het praktijkleren binnen de opleiding start voor jou in de tweede helft (semester) van het eerste studiejaar. In dit semester ga je enkele weken je oriënteren in verschillende praktijkleerplaatsen. We willen je dringend meegeven dat de opleiding niet kan garanderen dat een stageplaats in de nabijheid van je woonplaats gepland kan worden. Dit geldt voor alle stages binnen de opleiding. Tevens zijn niet alle stageplaatsen goed bereikbaar met openbaar vervoer. Eigen vervoer is in veel gevallen noodzakelijk.

We wensen je nog fijne zomerweken toe en we ontmoeten elkaar in week 36!

Namens het team van de HBO-V,

Met vriendelijke groet,

Paula Groenewoud Teamleider jaar 1 en 2, HBO-Verpleegkunde

 

Bijlagen