HUMAN RESOURCE management (flexibel, deeltijd)

Welkom

Beste student,

Langs deze weg willen we je van harte welkom heten bij NHL Stenden Hogeschool. Je gaat starten met de flexibele deeltijdopleiding Bedrijfskunde, HRM of Ad HRM. Middels deze brief willen we je graag uitnodigen voor onze introductie- en kennismakingsbijeenkomst op maandag 25 januari 2021.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze introductiebijeenkomst online plaatsvinden via MS TEAMS. Hiervoor heb je een computer nodig met camera en microfoon. Je kunt aan de introductie deelnemen via deze link

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

16.15 uur:           Inloggen/Inloop

16.30 uur:           Welkom

                           Werkwijze opleiding en uitleg faciliteiten, uitleg Teams/kanalen, kennismaken studiecoach, opzet opleiding, keuzemogelijkheden, jaarplanning, digitale leeromgeving, roosters (start maandag 1 februari), etc.

17.30 uur:           Kennismaken met je studiecoach

18.15 uur:           Einde                   

Boekenlijst

Hieronder vind je onze boekenlijst. Dit is een aanbevolen boekenlijst en niet verplicht.

Aanbevolen boekenlijst deeltijd HRM (Ad en Bachelor) en Bedrijfskunde: eerste module

Kernvakgebied

Literatuur:

HRM (alleen voor Ad  en Bachelor HRM)

Leerboek HRM Kluijtmans, Frits/ Kampermann, A, 3e druk, ISBN 9789001878269

Economie

De Jong, D.J. en De Lange, C.J. (2015), Algemene economische basisprincipes (4 de dr.). Groningen: Noordhoff uitgevers. ISBN: 9789001889593

Strategisch Management (alleen voor Bedrijfskunde)

Alsem, K.J. (2017). Strategische marketing planning (7e druk). Groningen: Noordhoff 

Marketing (alleen voor Bedrijfskunde)

Verhage, Bronis (2015). Inleiding tot de marketing (4e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers

Psychologie en Sociologie

Wildschut, M, Psychologie van gedrag in organisaties. Boom Hoger Onderwijs ISBN 9789089538406

Management en Organisatie

Inleiding Organisatiekunde, Ten Berge, 6e druk, ISBN 9789046905234

 

Mocht je verhinderd zijn voor deze bijeenkomst, laat dit dan uiterlijk maandag 18 januari weten aan Corienne Smit (Corienne.smit@nhlstenden.com). Ook kan je haar mailen voor overige vragen.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Flex-team Bedrijfskunde, HRM en Ad-HRM,

André Johan Visscher
Teamleider