Leraar Aardrijkskunde flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom bij de opleiding Leraar Aardrijkskunde.

Op donderdag 26 augustus om 15.00 uur nodigen we je van harte uit om met ons te beginnen aan de opleiding leraar aardrijkskunde voor de vakinhoudelijke modules en de kennismaking met de medestudenten.  Wellicht dat je al eerder een uitnodiging krijgt om in te schrijven voor de onderwijs modules Oriëntatie op Onderwijs en Beroep (voor studenten zonder onderwijsbevoegdheid (pabo/vo)) Deze bijeenkomsten starten of op maandag 23 augustus in Groningen of op woensdag 25 augustus in Leeuwarden.

Op donderdag om 15.00 uur ben je welkom in het lokaal/atelier (C1101 / C1102) van de opleiding leraar aardrijkskunde. Je maakt kennis met ons, met elkaar, de opleiding en met de eerste Leeruitkomsten (LUKs) waar je mee kunt starten.
We hebben uiteraard pauze om te eten (eigen eten meebrengen of kopen in het restaurant).

Na afloop van de avond is er uiteraard ook tijd om je persoonlijke vragen te bespreken.

Voor de LUK sociale geografie is het handig om het boek Human Geography van Knox mee te nemen evenals een device en materiaal om aantekeningen te maken.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

We hopen op een goede start van je opleiding tot leraar aardrijkskunde en zien je graag op donderdag 26 augustus. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie/thee/water

Hetty van der Woude: hetty.van.der.woude@nhlstenden.com
Agnes Jansen: agnes.jansen@nhlstenden.com