Leraar Biologie flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Dag allemaal,

Welkom bij de Flexopleiding leraar Biologie.

Donderdagochtend 2 september is de introductie met je nieuwe studie, studieprogramma en studiegenoten. De inloop is vanaf 9.00 uur, de start van de introductie is om 9.15 uur in lokaal H3.020, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

We zien je graag bij de startbijeenkomst, want je krijgt dan belangrijke informatie over zaken die dit studiejaar voor jou relevant zijn en het is de eerste kennismaking met je BINASK- medestudenten.

Voorbereidingen Startbijeenkomst: 

Fijn als jullie van tevoren dit voorlichtingsfilmpje van de opleiding bekijken.

Graag meenemen:

  • studentcard (als je die al hebt)
  • laptop
  • studieboeken: Biology
  • pinpas(voor aanschaf labset)

Tijdens de startbijeenkomst schrijven we ons gezamenlijk in voor de juiste cursussen in de digitale leeromgeving Blackboard. Dit hoef je dus niet van te voren te doen.

Ook is er tijd gereserveerd voor het bespreken van je persoonlijke studiearrangement en de mogelijke standaardvalideringen of om daar een afspraak voor te maken.

Om te werken in het lab heb je een labset nodig met onder andere een lab jas en veiligheidsbril. Er is gelegenheid om deze om 16.15 uur aanschaffen. De kosten zijn rond € 75,- wat je ter plaatse kunt voldoen (pinnen is mogelijk).

Tot slot is er daarna nog een informele afsluiting van jullie eerste studiedag.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

Vriendelijke groet,

Myriam Hemsteede: myriam.hemsteede@nhlstenden.com