leraar biologie

Welkom

Welkom op de lerarenopleiding biologie! We gaan een mooi jaar tegemoet waarin je verkent hoe jij je passie voor ‘alles dat groeit en bloeit en iedere keer weer boeit’ kunt delen met anderen. Het wordt een jaar waarin je vooral je sterke kanten als toekomstig docent leert kennen en je zwakkere kanten met een glimlach gaat leren omarmen.

In de week van 31 augustus heb je grotendeels les volgens het rooster dat je van NHL Stenden ontvangt. Vanwege de coronamaatregelen zullen sommige lessen in het gebouw plaatsvinden en anderen online. De allereerste bijeenkomst vindt op maandag 31 augustus om 11:00 uur online plaats via deze link.

Daarnaast hebben we een groep in teams: Group – Eerstejaars leraar biologie, natuur- en scheikunde 20-21. In deze groep vind je actuele informatie over de lessen en eventuele aanpassingen. Ook via je nieuwe NHL Stenden mailaccount, <je.naam>@student.nhlstenden.com, ontvang je regelmatig informatie. Zorg er dus voor dat je dit e-mail-account activeert en vanaf nu regelmatig bekijkt. Zo blijven we met en van elkaar op de hoogte, ook wanneer er plotselinge veranderingen nodig blijken.

Op maandag 31 augustus van 11:00 tot 15:00 uur is er een online startbijeenkomst (gecombineerd met Atelier). De (collaborate) link wordt van tevoren in het lesrooster gezet.

In de tweede studieweek gaan we van 8 t/m 11 september, samen met studenten leraar natuurkunde, scheikunde en wiskunde, op studiekamp. Ook hierover ontvang je nadere informatie in de Group en in je e-mailbox.

Tot ziens!

Francine Behnen

Studieloopbaanbegeleider (SLB) eerstejaars voltijd leraar biologie