Leraar duits flexibel onderwijs

Welkom

Beste student, welkom op de lerarenopleiding Duits!

Hieronder volgt informatie over de introductiedag*:

Op dinsdag 1 september 2020 organiseren wij, de docenten Duits, een introductiedag op NHL Stenden Hogeschool. Je maakt kennis met je medestudenten en docenten Duits in het eerste jaar FO Duits. Je krijgt een jaaroverzicht en we gaan uitgebreid in op de verschillende vakken. Verder bespreken wij met jou de mogelijkheid van validering, als jij daarvoor in aanmerking denkt te komen. De introductiemiddag start om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Je wordt verwacht op locatie Rengerslaan 10 (het gebouw aan de linkerkant, gezien vanaf de bushalte). We ontvangen je in de grote hal. Neem schrijfmateriaal en een laptop of tablet mee!

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De leeruitkomsten van je opleiding vind je in deze bijlage.

Wij verheugen ons op jullie komst en zien jullie graag na de vakantie. Mocht je vragen hebben over de opleiding of over de introductiemiddag, dan kun je vanaf maandag 24 augustus contact opnemen met elske.veldhorst@nhlstenden.com.

*Vanwege Covid-19 is de informatie onder voorbehoud. Bij wijzigingen krijg je in de week van 24 augustus bericht.