Leraar economie flexibel onderwijs

Welkom

Beste student,

Op donderdag 28 augustus 14:30 uur is de start van de lerarenopleiding Economie voor de 1e jaars studenten. We hadden jullie uiteraard graag live ontmoet op NHL Stenden, maar zullen dat uit moeten stellen naar een tijd dat het weer mogelijk is. Vandaar dat we elkaar online treffen binnen onze elektronische leeromgeving BlackBoard. Via deze link kun je naar de bijeenkomst komen.

Tijdens de start:

  • laten we je kennis maken met de studiecoaches;
  • geven we uitleg over onder andere nhlstenden.com, lesrooster, Blackboard, validering, studieplanning;
  • beantwoorden we de meest prangende vragen;
  • krijg je een les Inleiding in de economie 1;
  • krijg je een les Technisch rekenen.

We kijken uit naar jullie digitale komst. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, zou je dat dan willen laten weten via fokke.blaauwbroek@nhlstenden.com?

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De leeruitkomsten van je opleiding vind je in deze bijlage.

Met vriendelijke groet,

Albert Brouwer, Geke de Jong & Fokke Blaauwbroek
lerarenopleiders

Programma 28 augustus

Begintijd Eindtijd Vak Docent(en) Opmerkingen
14:30 16:00 Studiecoaches Blaauwbroek, F., Brouwer, A. BB Collaborate
16:00 17:30 Inleiding in de economie 1 Jong, G. de BB Collaborate
17:30 18:15 Pauze
18:15 19:00 Studiecoaches Blaauwbroek, F., Brouwer, A. BB Collaborate
19:00 20:30 Technisch rekenen Blaauwbroek, F. BB Collaborate