Leraar economie flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom bij de lerarenopleiding Economie!

Donderdag 26 augustus ontvangen we je om 14:30 uur bij de centrale balie in de hal van het NHL Stenden gebouw, Rengerslaan 10.

Daarna

  • laten we je kennis maken met de studiecoaches
  • geven we uitleg over onder andere nhlstenden.com, lesrooster, blackboard, validering, studieplanning
  • beantwoorden we de meest prangende vragen
  • krijg je een les Inleiding in de economie
  • pauze
  • krijg je een les Technisch rekenen

We kijken uit naar jullie komst. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, zou je dat dan willen laten weten via fokke.blaauwbroek@nhlstenden.com?

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

Tot eind augustus!

Met vriendelijke groet,

Albert Brouwer, Geke de Jong & Fokke Blaauwbroek
lerarenopleiders