Leraar Economie

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom op de opleiding Economie!

We verwachten jullie op de opleiding op maandag 30 augustus voor de eerste collegeweek. Het is tegelijkertijd ook het introductieprogramma, voor een deel ook met de andere opleidingen van de sociale vakken.

Introductieprogramma:

Maandag 30 augustus, 10.00-15.00 uur, lokaal C1.014 (Rengerslaan 10)

Kennismaking. Je krijgt de eerste info over de gang van zaken op de hogeschool en  de praktische afstemming voor deze eerste week.

Dinsdag 31 augustus, 10.00-16.00 uur, lokaal C1.014 – daarna collegezalen

De eerste lessen. Je krijgt achtereenvolgens de eerste lessen van de vakken die horen bij periode 1. ’s Middags zal Magiso, de studievereniging van de sociale vakken, zichzelf introduceren. Zij verzorgen ook support bij het leren kennen van de digitale middelen die we op de hogeschool gebruiken (o.a. BlackBoard). Deze dag krijgt na 16.00 uur een vervolg met een barbecue die SV Magiso organiseert. Nadere info volgt.

Woensdag 1 september, 10.00-15.15 uur, Startpunt Zaailand Leeuwarden

Activiteiten dag met studenten van andere opleidingen in Leeuwarden. Nadere info volgt.

Donderdag 2 september, 10.00-14.30 uur, lokaal C1.014

DBE project. Binnen NHL Stenden werken we met het DBE concept. Deze werkwijze wordt op donderdag geïntroduceerd en jullie ervaren middels een kort project aan den lijve wat dit in kan houden. Deze dag eindigt met een presentatie waar we in de komende weken nog regelmatig op terug zullen komen.

Vrijdag 3 september

Deze vrijdag is er geen programma. De reguliere studieweek start vanaf  6 september.

Mocht je vragen hebben over het programma, mochten er bijzonderheden zijn die voor ons van belang zijn om te weten voor wat betreft de activiteiten in deze eerste week, neem dan even contact op met Albert Brouwer via de mail (albert.brouwer@nhlstenden.com ).