Leraar Engels flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Van harte welkom bij de Tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Op de website Studystartweek.com heb je al de nodige algemene informatie kunnen vinden over de start van je studie. Hieronder vind je nadere informatie over de eerste bijeenkomst van je opleiding.

De Startbijeenkomst Leraar Engels:

De startbijeenkomst van de lerarenopleiding Engels vindt plaats in Leeuwarden op dinsdag 31 augustus 2021 van 10.00 uur tot 13.00 uur. Locatie: het plein voor de hoofdingang Rengerslaan 10. Ter voorbereiding op de startbijeenkomst raden we ten strengste aan om onze FO Introduction playlist te bekijken op ons FO Leraar Engels YouTube-kanaal. Je vindt hier onder andere video’s over valideren, de online platforms die we gebruiken en van allerlei andere handige informatie.

Tijdens deze bijeenkomst zullen studiecoaches aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en meer informatie te geven over de opleiding. Verder ontvang je meer informatie over de module Module Oriëntatie op onderwijs en beroep, de studiegids en zal er een mogelijkheid zijn om een afspraak te maken met je studiecoach.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

Namens opleiding leraar Engels FO

Dorian Smilda: FOLeraarEngels@nhlstenden.com