Leraar Geschiedenis flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom bij de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis!

Op donderdag 27 januari 2022 is er een introductiebijeenkomst van 15.00-16.00 uur in lokaal C1.043 (Rengerslaan 10).

Aansluitend kun je van 16.00-17.30 uur het eerste college Middeleeuwen van Nienke de Jong volgen in lokaal C1.060.

Zou je een mail willen sturen naar sanne.schlepers@nhlstenden.com als je bij deze introductie aanwezig wil zijn? Dan kunnen we je snel informeren als de plannen wijzigen door coronamaatregelen.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

Tot donderdag 27 januari!

Met vriendelijke groet, mede namens het team geschiedenis,
Sanne Schlepers: sanne.schlepers@nhlstenden.com