Leraar Geschiedenis flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom bij de flexibele lerarenopleiding geschiedenis!

Onze eerste bijeenkomst is op donderdag 2 september van 16.15-19.30 uur in lokaal C1.060. Op die dag informeren we je over de opleiding en wordt een start gemaakt met het vak ‘Schoolvak geschiedenis’.

Op het moment van schrijven is nog  niet zeker of de kantine van NHL Stenden op donderdagavond 2 september geopend is.  Het is dan ook raadzaam om zelf eten voor de pauze mee te nemen.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding.

We zien jullie graag op donderdag 2 september!

Met vriendelijke groet, mede namens het team geschiedenis,
Sanne Schlepers: sanne.schlepers@nhlstenden.com