Leraar Geschiedenis flexibel onderwijs

Welkom

Beste student,

Welkom bij de flexibele lerarenopleiding geschiedenis!

Hoewel de hogeschool voorlopig beperkt open is, kunnen de meeste colleges gewoon op locatie plaatsvinden. Onze eerste bijeenkomst is op donderdag 3 september van 16.15-19.30 uur in het Bewegingscentrum (B1.11) tegenover de hogeschool. Op die dag informeren we je over de opleiding en wordt een start gemaakt met het vak ‘Schoolvak geschiedenis’.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De leeruitkomsten van je opleiding vind je in deze bijlage.

Vorige jaren konden we de nieuwe studenten op school een maaltijd aanbieden, maar dit is vanwege de Corona-maatregelen niet mogelijk. Gezien de beperkte openstelling van de keuken op NHL Stenden is het raadzaam om zelf eten voor de pauze mee te nemen.

We zien jullie graag op donderdag 3 september!

Met vriendelijke groet, mede namens het team geschiedenis,

Sanne Schlepers