Leraar Natuurkunde flexibel onderwijs

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Beste student,

Welkom bij de Tweedegraads lerarenopleiding Natuurkunde van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Donderdag 3 februari is de gezamenlijke introductie van de lerarenopleidingen Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. De start is 8.30-9.15 uur in  lokaal H3.020, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

Je maakt kennis met je studiecoach en medestudenten. Na deze introductie-bijeenkomst heb je volgens rooster les met de studenten die in september zijn gestart. Op donderdag is ons aanbod voor de leeruitkomsten van de modules basisvakgebied, verdieping vakgebied en vakdidactiek.

De modules Oriëntatie op onderwijs en beroep en pedagogiek worden op de maandagmiddag/ avond in Groningen aangeboden en op woensdag in Leeuwarden. Deze starten in lesweek 2.2.

Link 1: Hier vind je een activerende opdracht waarmee je de elektronische leeromgeving eigen kunt maken. Dit kost ongeveer 45 minuten tijd.

Link 2: is een voorlichtingsfilmpje hoe de Flexbibele opleiding in elkaar zit.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij het Studentloket via telefoonnummer (058) 251 20 00 of via e-mail studentloket@nhl.nl. Dit kan ook bij de studiecoaches.

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De bijgesloten bijlage bevat de leeruitkomsten van je opleiding

Tot ziens!

Namens team Natuurkunde

Mirjam van Lierop: mirjam.van.lierop@nhlstenden.com