Leraar Scheikunde flexibel onderwijs

Welkom

Dag allemaal, welkom bij de Flexopleiding leraar Scheikunde!

Donderdagochtend 3 september is de introductie met je nieuwe studie, studieprogramma en studiegenoten. De inloop is vanaf 8.30, de start van de introductie is om 9.00 uur in lokaal H3.020.

We zien je graag bij de startbijeenkomst, want je krijgt dan belangrijke informatie over zaken die dit studiejaar voor jou relevant zijn en het is de eerste kennismaking met je BINASK-medestudenten.

Om te werken in het lab heb je een labset nodig met onder andere een labjas en veiligheidsbril. Er is gelegenheid om deze om 15.00 uur aan te schaffen. De kosten zijn € 60,- wat je ter plaatse kunt voldoen (pinnen is mogelijk).

Ter voorbereiding:

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De leeruitkomsten van je opleiding vind je in deze bijlage.

Tijdens de startbijeenkomst is ook tijd gereserveerd voor het bespreken van je persoonlijke studiearrangement en de mogelijke standaardvalideringen of om daar een afspraak voor te maken.

Na de introductie beginnen we om 11 uur met de vakinhoudelijke colleges.

We zien naar jullie uit!

Vriendelijke groeten,

Mirjam Venneker, studiecoach Flex Natuurkunde en scheikunde jaar 1