Leraar Wiskunde flexibel onderwijs

Welkom

Beste aankomende student,

Welkom bij de Lerarenopleiding wiskunde! Tijdens het oriëntatiegesprek heb je al veel informatie gekregen over de studie. Je hebt je vast en zeker goed voorbereid door de adviezen van het oriëntatiegesprek ter harte te nemen (i) beperkte baanomvang (ii) parate wiskunde-B voorkennis.

Nu is het bijna zo ver! We starten met het onderwijs in de week van 31 augustus (voor Groningen op dinsdag 1 sep en voor Leeuwarden op donderdag 3 sep). Precies één week voorafgaande aan de studiestart organiseren we (online) een startbijeenkomst, dus in Groningen op 25 aug en in Leeuwarden op 27 aug, beide bijeenkomsten zijn van 18.00 – 20.00 (uiterlijk).

Aan de startbijeenkomst nemen ook enkele docenten deel die vertellen over vakdidactiek, de wiskunde-verdieping en het generieke onderwijs zoals onderwijskunde, pedagogiek en stages. Tevens maak je kennis met de studiecoach met wie je een kennismakingsafspraak plant voor het maken van je studieplan en met wie je de procedure doorspreekt voor het aanvragen van vrijstellingen (valideringen).

Kortom, het is belangrijk daarbij te zijn! Alle ingeschreven studenten krijgen 10 minuten voor aanvang van de startbijeenkomst een link in hun mailbox waarmee ze de digitale startbijeenkomstzaal kunnen binnenkomen.

Tot de 25 aug of 27 aug,

Team Wiskunde

In deze informatiegids vind je informatie over de flexibele tweedegraads lerarenopleidingen, met o.a. een toelichting op flexibel onderwijs en de mogelijkheden van (standaard)validering. De leeruitkomsten van je opleiding vind je in deze bijlage.