AD Service, Welzijn & Zorg deeltijd

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Het introductieprogramma voor de februari instroom Ad Service, Welzijn & Zorg deeltijd zal plaatsvinden op maandag 7 en 14 februari 2022.

Reserveer deze dagen alvast in je agenda!

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen het toelaten zal de introductie fysiek plaatsvinden.

Nadere informatie m.b.t. het introductieprogramma volgt medio januari per mail.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de opleiding via: ad-swz@nhlstenden.com