tourism management

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Welkomstwoord
Welkom bij AD/BA Tourism Management Leeuwarden!
Eind augustus begin jij aan je nieuwe studie aan NHL Stenden Leeuwarden. Bij Tourism Management organiseren wij een Studie Start Week, gevolgd door een 2-wekelijkse ‘Wayfinder’, zodat jij rustig aan de school/ de opleiding kunt wennen en ook voldoende tijd hebt om andere Tourism minded students te leren kennen! Tijdens de (niet verplichte) Studie Start Week plannen we sociale activiteiten. Hierna volgt de (verplichte) Wayfinder, waarin we een rustige start maken met het officiële programma. Dus, na deze gehele periode van 3 weken heb jij alles in huis om aan de rest van de opleiding te beginnen. Anders dan je wellicht vanuit andere opleidingen zal horen, hebben wij dus niet gekozen voor één Studie Start Week, maar voor een introductieperiode van drie weken!

Programma

Het programma bij Tourism Management begint op dinsdag 23 augustus 2022 vanaf 10 uur.
Tijdens de eerste week plannen we leuke sociale activiteiten om elkaar, de school en de stad te leren kennen. Onze Student Supervisors zorgen ervoor dat je een zorgeloze start zal ervaren. Tijdens de Wayfinder krijg je introductie lessen over de verschillende vakken; deze Wayfinder is een belangrijk onderdeel van het eerste jaars programma. Na de eerste drie weken ben je klaargestoomd om aan het volgende onderdeel van het eerste semester te beginnen. Participatie tijdens de Studie Start Week is niet verplicht, maar wel gewenst; vanaf de eerste dag van de Wayfinder, die op maandag 29 augustus begint, is je participatie essentieel en daarom verplicht.

Kun je niet wachten tot dinsdag 23 augustus?
Van 15 augustus tot en met 18 augustus organiseert Leeuwarden Student City een gaaf programma in de stad! Meer informatie hierover wordt centraal gecommuniceerd via de mail en socials van NHL Stenden. En tijdens de StudyStartWeek van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 organiseert NHL Stenden verschillende activiteiten zoals de Campus tour en de grote NHL Stenden Pubquiz. Dit organiseert de hogeschool voor alle nieuwe studenten.
Genoeg opties dus om voorafgaand aan je studie nieuwe mensen te ontmoeten en jouw studiestad te leren kennen!

Tourism Management programma Studie Start Week (week 0)

Dinsdag 23 augustus 2022

Begin- en eindtijd Activiteit Beschrijving Locatie
10.00 – 11.30 Warm Welcome Registratie en welkom college Kennisplein (plein tussen Rengerslaan 8 and 10) en lokaal A0.63
13.45 – 16.00 NHLStenden building activities Interactieve game om in groepen de belangrijkste plekken in het schoolgebouw te ontdekken. Ter plaatse bekend gemaakt

 Woensdag 24 augustus 2022

Begin- en eindtijd Activiteit Beschrijving Locatie
10.00 – 16.00 Vossenjacht/ Scavenger Hunt Interactief spel in het centrum van Leeuwarden Verzamelen bij De Molen (tussen Rengerslaan 8 & 10)
19.30 – 21.00 Online PubQuiz Online PubQuiz Online 😊

 Donderdag 25 augustus

Begin- en eindtijd Activiteit Beschrijving Locatie
09.45 – 13.45

 

Sport! Klimmen in de klimhal Klimcentrum Noardwand
13.45 – 16.00 Mingle with a Pringle Speeddate met ITM docenten A2.11
16.45 – 19.30 ITM PubQuiz PubQuiz A0.63

 Goed om mee te nemen      

  • Eigen lunch

Prijs en betaling
Gratis!

Boekenlijst
De boekenlijst voor Tourism Management jaar 1 kan je vinden op: https://www.studystore.nl/

Contact
wayfinder.tm@nhlstenden.com

Social media

Instagram:
tm.nhlstenden
stura_itm

Facebook:
Tourism Management, NHL Stenden

Studiestart

De eerste lessen vinden plaats op maandag 29 augustus 2022, dit is de eerste dag van de Wayfinder. Het Wayfinder programma is een verplicht onderdeel van het eerste semester.

Hier zijn ECTS aan verbonden.

Tot slot: belangrijk:

Als je niet meedoet aan de Studie Start Week, dien je je op maandag 29 augustus aanstaande te registeren om 10 uur bij de ITM-stand tussen de bibliotheek en de Shop van Rengerslaan 8.

Welcome

Welcome to BA Tourism Management Leeuwarden!
You’ll start with your new education at NHL Stenden Leeuwarden at the end of August. At Tourism Management, we organise a Study Start Week, followed by a two-week-program named Wayfinder, which gives you the time to get used to the school and the education but also to have enough time to get to know other Tourism-minded students! During the Study Start Week (which is recommended, however not compulsory), we have planned social activities. This week is followed by the (compulsory) Wayfinder program, during which we make a relaxed start with the official program. Thus, after these three weeks you have everything you need, to successfully continue with the education.

Program
The program at Tourism Management will start on Tuesday, August 23, 2022, at 10 o’clock.

During these three weeks, we plan fun social activities to get to know each other, the school, and the city. Our student supervisors will ensure that you will experience a smooth start. During the Wayfinder, you will receive introductory lessons about the different subjects. This Wayfinder period is an important part of the first-year program. After the first three weeks, you are ready to start the first semester. Partcipation during the Study Start Week isn’t compulsory, however it is highly recommended. Participation in the Wayfinder, which starts on Monday 29 August, is essential and compulsory.

Can’t wait until Tuesday 23rd of August?

From August 15 to August 18, Leeuwarden Student City is organizing a cool program in the city! More information about this will be communicated centrally via the mail and socials of NHL Stenden. During the Study Start Week from Monday 22 August to Friday 26 August 2022, NHL Stenden organises various activities such as guided city tours and the large NHL Stenden Pub Quiz, organised for all new students of NHL Stenden! So, there are plenty of options to meet new people and get to know your study city before you start your studies!

Tourism Management program Study Start Week week 0

 Tuesday 23rd of August

Start- and end time Activity Description Location
10.00 – 11.30 Warm Welcome Registration and welcome by the academy Kennisplein (square between Rengerslaan 8 and 10) and room A0.63
13.45 – 16.00

 

NHLStenden building activities Interactive game in groups to get to know campus Will be announced later

 Wednesday 24th of August

Start and end time Activity Description Location
10.00 – 16.00 Scavenger Hunt Interactive game in groups to explore the city centre of Leeuwarden The Mill (between Rengerslaan 8 & 10)
19.30 – 21.00 Online PubQuiz Online PubQuiz Online 😊

 Thursday the 25th of August 

Start and end time Activity Description Location
09.45 – 13.45 Sport! Climbing in the Climbing Hall Klimcentrum Noardwand
13.00 – 16.00 Mingle with a Pringle Speeddate with ITM docenten A2.11
16.45 – 19.30 ITM PubQuiz PubQuiz A0.63

 Good to bring list     

  • Lunch

 Price and payment

Free of charge

Booklist and ordering

You can find the booklist on StudyStore: https://www.studystore.nl/en

Contact

Wayfinder.tm@nhlstenden.com

Social media

Instagram:
tm.nhlstenden
stura_itm

 Facebook:
Tourism Management, NHL Stenden

 Study start

The course starts on Monday, the 29th of August 2022. This is the first day of the Wayfinder.The Wayfinder is compulsory since the program is part of the first semester and comes with ECTS for year one.

To conclude: important:

In case you are not able to participate during the Study Start Week, you need to register on Monday, August 29th at 10 o’clock at the ITM stand between the Shop and the Library of Rengerslaan 8.