Ondernemerschap en Retail Management AD, duaal

Welkom

Je studie goed beginnen doe je op de StudieStartMiddag op woensdag 27 januari! Hierbij maak je online kennis met alle andere duale eerstejaarsstudenten van de opleiding, je klas en coach, geven we je informatie en worden praktische zaken uitgelegd. Een fysieke kennismaking hopen we dan tijdens de eerste lesdag te kunnen doen.

LET OP: dit programma geldt alleen voor reguliere duale studenten die starten in Amsterdam. Voltijd studenten, duale studenten in Leeuwarden en bedrijfsgroepen hebben hun eigen StudieStart programma.

Programma

Je ontvangt ongeveer een week van tevoren een uitnodiging met het programma voor de StudieStartMiddag op woensdag 27 januari 2021.

Boekenlijst

Zie het e-mailbericht ‘Voorbereiding op je opleiding’ dat je hebt ontvangen (op zowel jouw NHL Stenden mailadres, als op je privé mailadres) of via Studystore.nl.

Contact

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, meld je dan per email af. Voor vragen omtrent de StudieStartMiddag en jouw studie, kun je mailen naar secretariaatrbs@nhlstenden.com. We zien je graag op 27 januari!

Documenten

Zie het e-mailbericht ‘Voorbereiding op je opleiding’ dat je hebt ontvangen (op zowel jouw NHL Stenden mailadres, als op je privé mailadres).

Studiestart

Zie het e-mailbericht ‘Voorbereiding op je opleiding’ dat je hebt ontvangen (op zowel jouw NHL Stenden mailadres, als op je privé mailadres). Dit wordt ook verder uitgelegd tijdens de StudieStartMiddag.