PABO

Welkom

Beste student,

Hierbij heten we je van harte welkom als student bij NHL Stenden Hogeschool, aan de Academie
Primair onderwijs, lesplaats Emmen. We vinden het fijn dat je voor onze opleiding hebt gekozen om
meester of juf te worden en hopen dat je een fijne studietijd zult hebben.
In deze brief vind je informatie die voor de start van je opleiding noodzakelijk is om te weten.