Social Work en Pedagogiek flexibele deeltijdopleidingen

Welkom

Beste student,

Hierbij heten we je van harte welkom bij de flexibele deeltijdopleiding Social Work / Pedagogiek. We hopen dat je een leuke en leerzame tijd bij ons zult hebben en dat je de studie met succes zult volbrengen. Het introductieprogramma voor de februari instroom Flex Social Work/Pedagogiek zal plaatsvinden op donderdag 4 februari a.s. Reserveer deze dag alvast in je agenda! Studenten die al over een propedeuse Social Work / MWD / CMV / SPH beschikken (alleen deze propedeuses, niet van andere opleidingen) starten op vrijdag 5 februari.

Indien de op dat moment geldende coronamaatregelen het toelaten zal de introductie (deels) fysiek plaatsvinden. Voorafgaand boeken aanschaffen is niet nodig, de flexibele deeltijdopleiding Social Work/Pedagogiek heeft geen verplichte literatuurlijst. Nadere informatie met betrekking tot het introductieprogramma zal medio januari volgen!

Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen, kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding met Trienke Wolters via trienke.wolters@nhlstenden.com of 06-53710217.

Namens het team Flex Social Work en Pedagogiek