Welkom

Van harte welkom bij de Tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Flexibel onderwijs van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool in Groningen. Hieronder vind je informatie over een aantal algemene zaken die van belang zijn voor een goede start van je opleiding. De informatie over de startbijeenkomst vind je onderaan de pagina.

Aanmelding voor de opleiding

Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Inschrijving is mogelijk tot en met 31 augustus 2021. Je moet je inschrijving zelf regelen via Studielink.nl. Op de site van de NHL Stenden Hogeschool kun je informatie vinden over de inschrijfprocedure.

Activeren NHL Stenden-account

Je hebt van NHL Stenden Hogeschool een e-mailadres gekregen. Dat e-mailadres is tevens je gebruikersnaam, waarmee je toegang krijgt tot de computers en andere digitale diensten zoals intranet (Start.nhlstenden.com), Blackboard en Progress. Als nieuwe student is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit account activeert. Dit kun je doen via deze link. Heb je problemen met je account of vragen over de digitale omgeving van NHL Stenden, neem dan contact op met het Serviceplein, telefoonnummer 058 251 2552 of e-mail serviceplein@nhlstenden.com.

Generieke modules

Naast opleidingsspecifieke modules, zijn er generieke modules die gelden voor studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen. In de propedeuse is dit de module “Oriëntatie op onderwijs en beroep” en in de hoofdfase de module “Pedagogiek”.

Module Oriëntatie op onderwijs en beroep (OOB) (propedeuse):

Bij elke opleiding is deze module onderdeel van de propedeuse. De bijbehorende lessen Onderwijskunde starten in de tweede lesweek. Je kunt kiezen tussen maandagavond in Groningen of op woensdagavond in Leeuwarden. In afwijking hiervan hebben studenten Engels in semester 1 hun lessen in Leeuwarden op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur met een online startbijeenkomst op 7 september. Als je de studie Engels doet dan is onderstaande brief niet voor jou bestemd en kun je je aanmelden/verder lezen via deze link.

In deze video en tijdens de eerste bijeenkomst van “onderwijskunde” wordt informatie gegeven over de inhoud van deze module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing.

  • Groningen, Eemsgolaan 17:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op maandag 6 september 2021.
  • Leeuwarden, Rengerslaan 10:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op woensdag 8 september  2021.

Meld je hier aan voor de cursus Onderwijskunde uiterlijk donderdag 2 september 2021. Als je bent aangemeld dan ontvang je voor het 1e college een mail met de groepsindeling en het betreffende lokaal.

Gedurende de looptijd van de cursus Onderwijskunde is er op dezelfde lesdag ook een werkplaats ter ondersteuning met open inloop van 16.00 tot 17.30 uur. Mocht je voorafgaande aan de cursus al vragen hebben dan ben je ook welkom op de werkplaats in de week voordat de lessen onderwijskunde starten. Deze werkplaats zal zowel fysiek als online plaatsvinden, (zie rooster).

Een algemene korte toelichting op de module OOB kun je vooraf digitaal bekijken via de deze link. Mocht je twijfelen over al dan niet inschrijven, dan is er op donderdag 2 september 2021 de gehele dag een spreekuur: walter.geerts@nhlstenden.com en zie de telefoonnummers in de video.

Module Pedagogiek (hoofdfase):

Studenten die in aanmerking komen voor standaardvalidering van de module OOB, op grond van een getuigschrift van een lerarenopleiding of bachelor pedagogiek, kunnen aan de slag met de module Pedagogiek.

Ook studenten die de module OOB (bijna) hebben afgerond, kunnen starten met de module. Wel is een stageplek/werkplek van minimaal 8 uren per week een voorwaarde om deel te nemen.

In de eerst lesweek is er een powerpoint “Startbijeenkomst module Pedagogiek” zichtbaar in Blackboard in de cursus van Pedagogiek. Hierin geven we uitleg over de inhoud van deze module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing.

De ondersteunende lessen “De docent als pedagoog” van de module Pedagogiek starten in de tweede lesweek. Deze bijeenkomsten worden op locatie aangeboden op maandagavond in Groningen en op woensdagavond in Leeuwarden.

  • Groningen, Eemsgolaan 17: 18.15-21.15 uur De docent als pedagoog, start op maandag 6 september 2021
  • Leeuwarden, Rengerslaan 10: 18.15-21.15 uur De docent als pedagoog, start op woensdag 8 september 2021

De lokalen worden nog bekend gemaakt.

Literatuurlijst

De literatuurlijst van je opleiding kun je vinden op de site van Studystore. Je kunt de boeken uiteraard ook aanschaffen bij een boekhandel naar eigen keuze. Let op het juiste ISBN! Een boek kan meerdere keren op de literatuurlijst staan, je hebt er maar één van nodig.

Lesrooster

De roosters zijn vanaf 25 augustus 2021 (week 34) beschikbaar via Start.nhlstenden.com. Zoek hiervoor eerst de juiste klassencode op.

Locaties NHL Stenden

Informatie over de bereikbaarheid van onze locaties vind je op onze website. Op de website Start.nhlstenden.com vind je een wegwijzer met onder andere plattegronden van de hogeschool.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij Student Info via telefoonnummer 058 244 1155 of via e-mail: Studentinfo@nhlstenden.com.


Informatie Startbijeenkomst

Beste student,

Welkom op de FLEX opleiding tot leraar wiskunde tweede graad.

Het introductieprogramma is dinsdag 24 augustus, van 18.00-20.00 uur, locatie Eemsgolaan 17, Groningen, lokaal 3.05

Je maakt dan kennis met verschillende docenten en met je studiecoach waarmee je een kennismakingsafspraak maakt (belangrijk voor bv. verzoeken tot vrijstellingen en vragen over je studieplanning).

Je krijgt gedetailleerde informatie over het rooster, het aanbod van het onderwijs en over de verschillende modulen van je studie (wiskunde, vakdidactiek, generieke onderwijs) en hoe je alles weer terug kunt vinden in de digitale systemen.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Marjon Minderhoud, Marjon.minderhoud@nhlstenden.com
namens team Wiskunde