Welkom

Van harte welkom bij de Tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool. Hieronder vind je informatie over een aantal algemene zaken die van belang zijn voor een goede start van je opleiding.

Start van je opleiding

De eerste bijeenkomst van je opleiding zal plaatsvinden in week 5-2021, de eerste week van februari. Er is nog veel onzeker over de mogelijkheden van fysiek onderwijs in verband met de Corona-maatregelen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we je via deze website of via je (privé) mail informeren. Houd zowel deze website als je mail dus goed in de gaten!

Generieke modules

Naast opleidingsspecifieke modules, zijn er generieke modules die gelden voor studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen. In de propedeuse is dit de module “Oriëntatie op onderwijs en beroep” en in de hoofdfase de module “Pedagogiek”. Onderwijs en begeleiding van deze modules wordt zowel in Leeuwarden als in Groningen aangeboden. Als student kun je kiezen tussen Groningen en Leeuwarden. Het aanbod in Groningen is op maandagmiddag en -avond, het aanbod in Leeuwarden op woensdagmiddag en -avond van 16.00 tot 21.15 uur. 

Module Oriëntatie op onderwijs en beroep (OOB) (propedeuse):

De ondersteunende lessen Onderwijskunde van de module OOB starten in de tweede lesweek. Deze bijeenkomsten worden op locatie aangeboden op maandagavond in Groningen en op woensdagavond in Leeuwarden. Tijdens de eerste bijeenkomst van “onderwijskunde” wordt informatie gegeven over de inhoud van deze module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing. 

  • Groningen, Eemsgolaan 17:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op maandag 8 februari 2021, lokaal 2.11
  • Leeuwarden, Rengerslaan 10:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op woensdag 10 februari 2021, lokaal A1007 of H3048

Meld je hier aan voor de cursus Onderwijskunde. Als je bent aangemeld dan ontvang je voor 8 februari een mail met de groepsindeling en een link naar het eerste college dat waarschijnlijk digitaal zal plaatsvinden in verband met de huidige lockdown.  

Gedurende de looptijd van de cursus Onderwijskunde is er op dezelfde lesdag ook een werkplaats ter ondersteuning met open inloop van 16.00 tot 17.30 uur. Mocht je voorafgaande aan de cursus al vragen hebben dan ben je ook welkom op de werkplaats in de week voordat de lessen onderwijskunde starten. Deze werkplaats zal zowel fysiek als online plaatsvinden, (zie rooster).

Module Pedagogiek (hoofdfase):

Studenten die in aanmerking komen voor standaardvalidering van de module OOB, op grond van een getuigschrift van een lerarenopleiding of bachelor pedagiek, kunnen aan de slag met de module pedagogiek. In verband met Covid wordt onderwijs en begeleiding van deze module online aangeboden. Je kunt kiezen uit maandagmiddag en -avond of woensdagmiddag en -avond. 

In de eerst lesweek wordt tijdens de “Startbijeenkomst module Pedagogiek” uitleg gegeven over de inhoud van deze module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing. 

Deze startbijeenkomst Pedagogiek is online via Blackboard. Je kunt kiezen uit maandag 1 februari of woensdag 3 februari 2021 van 16.00 tot 17.30 uur

Lesrooster

De roosters zijn beschikbaar via start.nhlstenden.com. Zoek hiervoor eerst de juiste klassencode op.

Literatuurlijst

De literatuurlijst van je opleiding kun je vinden op de site van Studystore. Het betreft hier aanbevolen, niet verplichte literatuur. Overleg met je studiecoach welke boeken op jouw leerarrangement van toepassing zijn. Je kunt de boeken uiteraard ook aanschaffen bij een boekhandel naar eigen keuze. Let op het juiste ISBN!

Locaties NHL Stenden

Informatie over de bereikbaarheid van onze locaties vind je op onze website. Op de website Start.nhlstenden.com vind je een wegwijzer met onder andere plattegronden van de hogeschool.

Aanmelding voor de opleiding

Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Inschrijving is mogelijk tot en met 31 januari 2021. Je moet je inschrijving zelf regelen via Studielink.nl. Op de site van de NHL Stenden Hogeschool kun je informatie vinden over de inschrijfprocedure.

Activeren NHL Stenden-account

Je hebt van NHL Stenden Hogeschool een e-mailadres gekregen. Dat e-mailadres is tevens je gebruikersnaam, waarmee je toegang krijgt tot de computers en andere digitale diensten zoals intranet, Blackboard en Progress. Als nieuwe student is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit account activeert. Dit kun je doen via deze link. Heb je problemen met je account of vragen over de digitale omgeving van NHL Stenden, neem dan contact op met het Serviceplein, telefoonnummer 058 251 2552 of e-mail serviceplein@nhlstenden.com.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij Student Info via telefoonnummer 058 244 1155 of via e-mail studentinfo@nhlstenden.com.