Welkom

Van harte welkom bij de Tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hieronder vind je informatie over een aantal algemene zaken die van belang zijn voor een goede start van je opleiding. Zodra de informatie voor je opleiding beschikbaar is, wordt dit onderaan deze pagina weergegeven.

Lesrooster

De roosters zijn vanaf eind week 35-2020 beschikbaar via start.nhlstenden.com. Zoek hiervoor eerst de juiste klassencode op.

Literatuurlijst

De literatuurlijst van je opleiding kun je vinden op de site van Studystore. Het betreft hier aanbevolen, niet verplichte literatuur. Overleg met je studiecoach welke boeken op jouw leerarrangement van toepassing zijn. Je kunt de boeken uiteraard ook aanschaffen bij een boekhandel naar eigen keuze. Let op het juiste ISBN!

Module Oriëntatie op onderwijs en beroep (OOB)

Bij elke opleiding is deze module onderdeel van de propedeuse. De bijbehorende lessen Onderwijskunde kun je naar keuze in Leeuwarden of in Groningen volgen. In Groningen starten de lessen op maandag 31 augustus 2020 (Eemsgolaan 17). In Leeuwarden op woensdag 2 september (Rengerslaan 10). Beide van 18.15 tot 21.15 uur. Vanwege de coronamaatregelen voorlopig per week afwisselend, ofwel op NHL Stenden Hogeschool ofwel online vanuit huis.

Om de groepsindeling te maken is het noodzakelijk dat je je inschrijft voor de lessen Onderwijskunde, uiterlijk donderdag 27 augustus 2020 via inschrijving lessen onderwijskunde. Je krijgt, uiterlijk in het laatste weekend van augustus, per e-mail te horen of je in de even of oneven weken naar de opleiding moet reizen. Daarnaast kun je gebruik maken van ondersteuning bij de lessen, stage of portfolio tijdens de online Werkplaats OOB van 16.00 tot 17.30 uur, op de lesdag.

Een algemene korte toelichting op de module OOB kun je vooraf digitaal bekijken via de volgende link: video toelichting OOB. Mocht je twijfelen over al dan niet inschrijven, dan is er op donderdag 27 augustus 2020 de gehele dag een spreekuur: walter.geerts@nhlstenden.com en zie de telefoonnummers in de video.

Module Pedagogiek

Voor degenen die standaardvalidering krijgen voor de module Oriëntatie op onderwijs en beroep, maar niet voor Pedagogiek, is er de mogelijkheid om in augustus met deze module te starten. Er is een online startbijeenkomst van Pedagogiek waarin uitleg wordt gegeven over de inhoud van de module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing. Deze bijeenkomst is op maandag 24 augustus 2020 van 16.00 tot 17.30 uur en richt zich op de studenten die normaliter in Groningen het programma zouden volgen. Op woensdag 26 augustus 2020 is er eveneens een online startbijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur en deze richt zich op de studenten die in Leeuwarden het programma willen volgen. Hieronder zie de links voor de online bijeenkomsten.

Zolang er geen verruimde maatregelen genomen worden voor het bijeenkomen, zal het aanbod voor de module online verzorgd worden.

Locaties NHL Stenden

Informatie over de bereikbaarheid van onze locaties vind je op onze website. Op de website start.nhlstenden.com vind je een wegwijzer met onder andere plattegronden van de hogeschool.

Aanmelding voor de opleiding

Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Inschrijving is mogelijk tot en met 31 augustus 2020. Je moet je inschrijving zelf regelen via Studielink. Op de site van de NHL Stenden Hogeschool kun je informatie vinden over de inschrijfprocedure.

Activeren NHL Stenden-account

Je hebt van NHL Stenden Hogeschool een e-mailadres gekregen. Dat e-mailadres is tevens je gebruikersnaam, waarmee je toegang krijgt tot de computers en andere digitale diensten zoals intranet, Blackboard en Progress. Als nieuwe student is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit account activeert. Dit kun je doen via deze link. Heb je problemen met je account of vragen over de digitale omgeving van NHL Stenden, neem dan contact op met het Serviceplein, telefoonnummer 058 251 2552 of e-mail.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij Student Info via telefoonnummer 058 244 1155 of via e-mail studentinfo@nhlstenden.com.