Welkom

Van harte welkom bij de Tweedegraads lerarenopleidingen Flexibel onderwijs van de Academie vo & mbo van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hieronder vind je informatie over een aantal algemene zaken die van belang zijn voor een goede start van je opleiding. Aan de rechterkant vind je een link naar de informatie van je eigen opleiding.

Aanmelding voor de opleiding

Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Inschrijving is mogelijk tot en met 31 januari 2022. Je moet je inschrijving zelf regelen via Studielink.nl. Op de site van de NHL Stenden Hogeschool kun je informatie vinden over de inschrijfprocedure.

Activeren NHL Stenden-account

Je hebt van NHL Stenden Hogeschool een e-mailadres gekregen. Dat e-mailadres is tevens je gebruikersnaam, waarmee je toegang krijgt tot de computers en andere digitale diensten zoals intranet (Start.nhlstenden.com), Blackboard en Progress. Als nieuwe student is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je dit account activeert. Dit kun je doen via deze link. Heb je problemen met je account of vragen over de digitale omgeving van NHL Stenden, neem dan contact op met het Serviceplein, telefoonnummer 058 251 2552 of e-mail serviceplein@nhlstenden.com.

Generieke modules

Naast opleidingsspecifieke modules, zijn er generieke modules die gelden voor studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen. In de propedeuse is dit de module “Oriëntatie op onderwijs en beroep” en in de hoofdfase de module “Pedagogiek”.

Module Oriëntatie op onderwijs en beroep (OOB) (propedeuse):

Bij elke opleiding is deze module onderdeel van de propedeuse. De bijbehorende lessen Onderwijskunde starten in de tweede lesweek. Je kunt kiezen tussen maandagavond in Groningen of op woensdagavond in Leeuwarden.

In deze video en tijdens de eerste bijeenkomst van de cursus Onderwijskunde wordt informatie gegeven over de inhoud van deze module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing.

  • Groningen, Eemsgolaan 17:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op maandag 7 februari 2022.
  • Leeuwarden, Rengerslaan 10:  18.15-21.15 uur Onderwijskunde, start op woensdag 9 februari 2022.

Meld je uiterlijk donderdag 3 februari 2022  aan voor de cursus Onderwijskunde via deze link . Als je bent aangemeld dan ontvang je voor het 1e college een mail met de groepsindeling en het betreffende lokaal.

Gedurende de looptijd van de cursus Onderwijskunde is er op dezelfde lesdag ook een werkplaats ter ondersteuning met open inloop van 16.00 tot 17.30 uur. Mocht je voorafgaande aan de cursus al vragen hebben dan ben je ook welkom op de werkplaats in de week voordat de lessen onderwijskunde starten. Deze werkplaats zal zowel fysiek als online plaatsvinden, (zie rooster).

Een algemene korte toelichting op de module OOB kun je vooraf digitaal bekijken via de deze link. Mocht je twijfelen over al dan niet inschrijven, dan is er op donderdag 3 februari 2022 de gehele dag een spreekuur: paula.verbeem@nhlstenden.com en zie de telefoonnummers in de video.

Module Pedagogiek (hoofdfase):

Studenten die in aanmerking komen voor standaardvalidering van de module OOB, op grond van een getuigschrift van een lerarenopleiding of bachelor pedagogiek, kunnen aan de slag met de module Pedagogiek.

Ook studenten die de module OOB (bijna) hebben afgerond, kunnen starten met de module. Wel is een stageplek/werkplek van minimaal 8 uren per week een voorwaarde om deel te nemen.

In de eerste lesweek van periode 3 verzorgen wij startbijeenkomsten op de leslocaties:

  • Maandag 31 januari: Groningen (Eemsgolaan 17)
  • Woensdag 2 februari: Leeuwarden (Rengerslaan 10).

Tijdens deze startbijeenkomst geven we uitleg over de inhoud van de module, het onderwijsaanbod en de manier van toetsing. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De lessen van de module Pedagogiek onder de naam “De docent als pedagoog” starten daarna in de tweede lesweek. Deze bijeenkomsten worden eveneens op locatie aangeboden op maandagavond in Groningen en op woensdagavond in Leeuwarden.

  • Groningen: 18.15-21.15 uur De docent als pedagoog, start op maandag 7 februari 2022;
  • Leeuwarden: 18.15-21.15 uur De docent als pedagoog, start op woensdag 9 februari 2022.

De lokalen worden nog bekend gemaakt en in het rooster gezet. Studenten kunnen zich al inschrijven voor deelname op de course in BlackBoard.

Literatuurlijst

De literatuurlijst van je opleiding kun je vinden op de site van Studystore. Je kunt de boeken uiteraard ook aanschaffen bij een boekhandel naar eigen keuze. Let op het juiste ISBN! Een boek kan meerdere keren op de literatuurlijst staan, je hebt er maar één van nodig.

Lesrooster

De roosters zijn vanaf vrijdag 24 december vanaf 17.00 uur (week 51) beschikbaar via Start.nhlstenden.com. Zoek hiervoor eerst de juiste klassencode op.

Locaties NHL Stenden

Informatie over de bereikbaarheid van onze locaties vind je op onze website. Op de website Start.nhlstenden.com vind je een wegwijzer met onder andere plattegronden van de hogeschool.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij Student Info via telefoonnummer 058 244 1155 of via e-mail: studentinfo@nhlstenden.com.