Toegepaste Wiskunde

Welkom!

Beste student,

Hierbij heten we je van harte welkom als student van de afdeling Engineering van NHL Stenden Hogeschool. Je hebt je aangemeld voor een opleiding binnen de afdeling Engineering. Wij starten in het 1e semester op dinsdag 28 augustus met een introductieweek.

In deze brief met bijbehorende bijlagen vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  • De introductie,
  • De indeling van de projectgroepen,
  • En de start van het onderwijs.